آزمون فوق العاده جذب مدرس کانون زبان ایران در دوره        زمستان 1389

 

ثبت نام آزمون فوق العاده ترم زمستان89 در بخش انگليسی در مراکز زنجان  ، ابهر و خرم دره ، روز شنبه ۲/۱۱/89 آغاز و تا پایان روزشنبه                    ۲۳/۱۱/89 ادامه خواهد داشت. 

با توجه به نیاز مرکز آموزشی زنجان به مدرس زبان انگلیسی در بخش بزرگسالان ، و نیاز مراکز آموزشی ابهر و خرم درّه  به مدرس زبان انگلیسی در بخشهای بزرگسالان و نوجوانان ،کانون زبان ایران در نظر دارد آزمون     فوق العاده ای در اسفند ماه  ۸۹ برگزار نماید.

بخش انگلیسی- گروه بزرگسالان

الف : شرايط داوطلبان

1-حداقل سن 22 سال تمام و حداکثر 45 سال

2-دارا بودن يکی از مدارک زير:

مدرک پايان تحصيل دانشگاهی در مقطع کارشناسی به بالا

مدرکSenior Proficiency کانون زبان ايران

3-گواهی اشتغال به تحصيل در سال آخر مقطع کارشناسی رشته زبان انگليسی و یا مدارک امتحانات شناخته شده بین المللی در زبان انگلیسی مطابق جدول زیر:

ردیف

آزمون/ مدرک

نمره قابل قبول

1

TOEFL (iBT)   

نمره 100 به بالا (معادل 600 به بالا برای آزمون PBT)

2

IELTS

نمره 5/7 به بالا

3

CELTA

ارائه مدرک

4

DELTA

ارائه مدرک

 بخش نوجوانان

 حداقل سن 22 سال تمام و حداکثر 40 سال

  دارا بودن يکی از مدارک زير:

  • مدرک پايان تحصيل دانشگاهی در مقطع کارشناسی به بالا

  • گواهی اشتغال به تحصيل در سال آخر مقطع کارشناسی کليه رشته‌های دانشگاهی

  • گواهی اشتغال به تحصيل سطح Advanced 4 قديم يا Advanced ۳ جدید کانون زبان ايران

توجه: دارندگان مدرک Senior Proficiency کانون زبان و مدارک زير از شرکت در آزمون کتبی معاف هستند و صرفاً در مرحله مصاحبه شرکت خواهند کرد.

ردیف

آزمون/ مدرک

نمره قابل قبول

1

TOEFL (iBT)

 

نمره ۹۰به بالا (معادل ۵۷۷به بالا برای آزمون PBT)

2

IELTS

نمره 7 به بالا

3

CELTA

ارائه مدرک

4

DELTA

ارائه مدرک

ب : مدارک لازم :

1- يک برگ تقاضای کار ( اتوبيوگرافی ) شامل سوابق تحصيلی و تجربه کاری با دستخط داوطلب به زبان مربوطه حداکثر در2 صفحه A4

2-اصل فيش بانکی به مبلغ 000/150 ريال به شماره حساب 2173229007004 بانک ملی شعبه خيابان جم تهران به نام کانون زبان ايران ( قابل پرداخت در کليه شعب بانک ملی )توجه : مبلغ واريزی غير قابل برگشت می باشد.

 3-  تکميل فرم مشخصات فردی ( به هنگام تحويل مدارک فرم مربوطه در اختيار قرار خواهد گرفت. )

 4- فتوکپی مدارک اعلام شده

 5- فتوکپی صفحات اول و دوم شناسنامه

 6- دو قطعه عکس 4×3 جديد

 7- آدرس پستی دقيق و شماره تلفن تماس

زمان برگزاری آزمون روز جمعه ۶/۱۲/89  می باشد و ساعت و محل برگزاری آزمون به هنگام تحويل کارت ورود به جلسه اعلام خواهد شد .

آخرين مهلت برای ارسال پستی مدارک تا پایان وقت اداری روز يک شنبه     ۱۷/۱۱/89 خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با اداره جذب و آموزش مدرسان کانون زبان ايران به شماره تلفن : 4-88308032- 021    و یا شماره تلفن ۰۲۴۱۴۲۷۰۷۰۲ مرکز زنجان تماس حاصل نموده و يا به آدرس اينترنتی  www.ili.ir  مراجعه فرماييد .

+ نوشته شده توسط ساسانی در ۸۹/۱۱/۲۰ و ساعت |